Gündemde Ne Var Ki Gündemde Ne Var Ki Author
Title: ÖYP Araştırma Görevlileri 50d Konusunda Ne Yapabilir?
Author: Gündemde Ne Var Ki
Rating 5 of 5 Des:
Öyp 50d, #oyp50d olmasın, #oyp50d olmasın, Öyp Araştırma görevlileri ne yapmalı, Öyp Araştırma görevlileri ne yapabilir? Şenliği üzere Öyp...
Öyp Araştırma görevlileri ne yapabilir
Öyp 50d, #oyp50d olmasın, #oyp50d olmasın, Öyp Araştırma görevlileri ne yapmalı, Öyp Araştırma görevlileri ne yapabilir? Şenliği üzere Öyp Araştırma Görevlileri 2 Eylül 2016 Cuma sabahı KHK nın almış olduğu bir karar ile mağdur duruma düşmüşlerdi. Her ne kadar bu konu üzerine YÖK'e açıklama bekleselerde bu konu hakkında ilgili kurum tarafından bir açıklama gelmedi. Yaklaşık 15000 Araştırma Görevlisinin iş güvencesi elinden alınmış hatta bazı üniversitelerdekilerin ise işine son verilmiştir (yüksek lisansı veya dil eğitimini bitirip lisansüstü başvurularını bekleyen Araştırma Görevlileri).

Artık araya bayram tatilinin girmesi de Araştırma Görevlilerini iyice çıkmaza sokmuştur. Peki bundan sonra Öyp Araştırma Görevlileri ne yapabilir. Bu yazımızda Öyp Araştırma Görevlilerinin izleyebileceği adımları paylaştık.

Öyp Araştırma Görevlisi Tekrar Nasıl 33a'ya geçebilir? 
674 sayılı OHAL KHK’sı ile Yükseköğretim Kanununun 33/a maddesi kapsamındaki ÖYP’li araştırma görevlileri aynı kanunun 50/d maddesinde tanımlanan güvencesiz statüye geçirildiler.
Bu işlem nedeniyle oluşan mağduriyetin giderilmesi için hangi yolların izlenebileceği tartışılmaktadır.
Öncelikle şunu belirtelim ki mağduriyeti gidermenin en doğru yolu bu işlemin Bakanlar Kurulu tarafından yeni bir KHK ile geri alınarak, ÖYP’li araştırma görevlileri arasında FETÖ/PDY ile irtibatlı olanlar varsa onlar hakkında bireysel işlem yapılmasıdır. Bütün ÖYP’liler FETÖ’cüdür demek bütün Profesörler FETÖ’cüdür demekten farksızdır. Bu husus hukukla değil mantıkla ilgilidir.
İşlem Bakanlar Kurulu tarafından geri alınmadığı takdirde yargı devreye girecektir. Bu noktada biz iki yol olduğu düşüncesindeyiz.
Bunlardan birincisi ana muhalefet partisi veya 110 milletvekili tarafından ilgili maddenin iptali istemiyle 60 gün içinde Anayasa Mahkemesinde dava açılmasıdır. Her ne kadar Anayasa’nın 148. Maddesinin ilk fıkrası, olağanüstü hal ve sıkıyönetim kanun hükmünde kararnamelerinin yargısal denetim yolunu kapatmış ise de Anayasa Mahkemesi, Anayasanın bu yasağını 10 Ocak 1991 ve 3 Temmuz 1991 tarihli kararlarıyla aşmıştır. Türk hukuk doktrininin çoğunluğu da Anayasa Mahkemesinin bu içtihadını desteklemektedir.
Anayasa Mahkemesine iptal davası açıldığı takdirde mahkeme iptali istenen maddeyi “olağanüstü halin gerekli kıldığı bir konuda olmadığı için” ve “sonuçları itibariyle geçici nitelik taşımadığı için” iptal edecektir.
Başvurulabilecek ikinci yargısal yol ise mağdur olan kişilerin kadrolarının bulunduğu üniversiteye karşı idari yargıda iptal davası açmalarıdır. Her ne kadar statü değişikliğinin yasanın gereği olarak yapıldığı ve ortada iptali istenebilecek bir idari işlem bulunmadığı kimilerince ileri sürülse de Danıştay 2. Dairesi ekte sunmuş olduğumuz emsal kararında iptali istenebilecek “icrai idari işlemler” olduğunu söylemiştir.
ÖYP’li araştırma görevlilerinin mağduriyetinin hukuk devleti kuralları içinde kısa sürede giderilmesini ümit ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk Milletinin de büyük desteğiyle, ABD destekli FETÖ ve PKK terör örgütlerini hukuk devleti olmanın gereklerini yok saymadan temizleyecek birikime sahiptir.

Kaynak: Facebook
Tepkiler:

Yorum Gönder

 
Top
 

Gündemde Ne Var Ki?